(1)
ศาสนพิทักษ์ อ.; คงประดิษฐ์ ส.; ธำรงอาจริยกุล จ. มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน. HIKMAN_FTU 2019, 9, 115-123.