(1)
สาระนะ ม.; แตอาลี อ. มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. HIKMAN_FTU 2019, 9, 45-56.