(1)
บุญรัตน์ ว.; ปฤชากุล ว. “เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540. HIKMAN_FTU 2019, 9, 119-129.