Maso, A. (2018). Masalah Pengajaran Sebutan Baku Bagi Pelajar Universiti Islam Yala. Al-HIKMAH Journal, 1(1), 83–89. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111863