หมัดตะพงศ์ น.; การีนา อ. ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 1–8, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010. Acesso em: 28 may. 2024.