พัฒนปรีชาวงศ์ อ.; แวนาแว อ.; เจ๊ะหะ ม. การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 89–92, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053. Acesso em: 24 may. 2024.