มะห์มูด ม. บ.; ลีบา ม.; หะมะ ซ. The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 77–90, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119079. Acesso em: 29 may. 2024.