ศาสนพิทักษ์ อ.; คงประดิษฐ์ ส.; ธำรงอาจริยกุล จ. มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 115–123, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127. Acesso em: 28 may. 2024.