สาระนะ ม.; แตอาลี อ. มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 18, p. 45–56, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445. Acesso em: 20 may. 2024.