บุญรัตน์ ว.; ปฤชากุล ว. “เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 18, p. 119–129, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936. Acesso em: 21 may. 2024.