Maso, Assumani. 2018. “Masalah Pengajaran Sebutan Baku Bagi Pelajar Universiti Islam Yala”. Al-HIKMAH Journal 1 (1):83-89. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111863.