[1]
มันยุนุ ม., “การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน”, HIKMAN_FTU, vol. 1, no. 2, pp. 15–22, Feb. 2018.