[1]
M. Yosof and zakariya Hama, “Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya”, HIKMAN_FTU, vol. 1, no. 2, pp. 99–106, Feb. 2018.