[1]
หมัดตะพงศ์ น. and การีนา อ., “ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 14, pp. 1–8, Feb. 2018.