[1]
แสงวนิชย์ ส., “อิสลามและมนุษย์”, HIKMAN_FTU, vol. 2, no. 3, pp. 59–69, Apr. 2018.