[1]
นุชมี อ. and การีนา อ., “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ”, HIKMAN_FTU, vol. 7, no. 14, pp. 23–33, Feb. 2018.