[1]
สองเมือง จ., หะยีสะมะแอ ซ., ไวยวรรณจิตร ส., หะยีสาอิ อ., and บากา ม., “Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand”, HIKMAN_FTU, vol. 4, no. 8, pp. 1–8, Apr. 2018.