[1]
อับดุลลอฮ์หะซัน ฟ. and แวอุเซ็ง น., “The State, Problems and development on academic administration of Fatoni University”, HIKMAN_FTU, vol. 5, no. 9, pp. 83–94, Apr. 2018.