[1]
พัฒนปรีชาวงศ์ อ., แวนาแว อ., and เจ๊ะหะ ม., “การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม”, HIKMAN_FTU, vol. 2, no. 4, pp. 89–92, Apr. 2018.