[1]
มะมิง ม., แวนาแว อ., and เจ๊ะหะ ม., “การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี”, HIKMAN_FTU, vol. 3, no. 5, pp. 115–117, Apr. 2018.