[1]
มะห์มูด ม. บ., ลีบา ม., and หะมะ ซ., “The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries”, HIKMAN_FTU, vol. 4, no. 7, pp. 77–90, Apr. 2018.