[1]
ศาสนพิทักษ์ อ., คงประดิษฐ์ ส., and ธำรงอาจริยกุล จ., “มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 17, pp. 115–123, Jun. 2019.