[1]
แก้วกำพฤกษ์ ส., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ., “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 17, pp. 77–90, Jun. 2019.