[1]
ศุภอักษร ช., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 17, pp. 29–42, Jun. 2019.