[1]
สาระนะ ม. and แตอาลี อ., “มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 18, pp. 45–56, Dec. 2019.