Maso, Assumani. “Masalah Pengajaran Sebutan Baku Bagi Pelajar Universiti Islam Yala”. Al-HIKMAH Journal 1, no. 1 (February 13, 2018): 83–89. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111863.