กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของความเป็นธรรมที่รับรู้ และความคาดหวังของผู้บริโภค ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy