กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy