กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของโฆษณาออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลที่มีต่อเจตนาซื้อ: การสำรวจอิทธิพลคั่นกลางของการรับรู้ประโยชน์ ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว และทัศนคติต่อแบรนด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy