[1]
บุญรุ่ง ว. 2015. ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 4, 2 (ธ.ค. 2015), 15–23.