[1]
ศรีบุญเรือง อ. 2016. การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 1 (พ.ค. 2016), 13–24.