[1]
ช่างคำ ฤ. , ราชภัณฑารักษ์ ส. , เหล่าธรรมทัศน์ อ. และ สุขสำราญ ส. 2019. บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 2 (ส.ค. 2019), 112–124.