[1]
เอี่ยมสำอางค์ ส. และ เชียรวัฒนสุข ก. 2019. ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 2 (ส.ค. 2019), 125–135.