[1]
ชูกวีวัฒน์ ณ. และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. 2019. ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 3 (ธ.ค. 2019), 22–31.