[1]
ประเสริฐกมลเทพ ธ. 2019. ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านและสนับสนุน การใช้เทคโนโลยี GMOs ในเกษตรกรรมไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 9, 3 (ธ.ค. 2019), 114–125.