[1]
เกตุแก้ว ด. 2020. บทบาทคณะสงฆ์ไทยในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 1 (มี.ค. 2020), 86–98.