[1]
ลักษมีธนานันต์ ล. 2020. เศรษฐกิจการเมืองของฟุตบอลไทยลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 80–89.