[1]
คงเจี้ยง ธ. 2020. ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 2 (มิ.ย. 2020), 97–108.