[1]
อ้ายแก้ว ฤ. 2020. ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 3 (ก.ย. 2020), 1–14.