[1]
อติภทฺโท (สุระมณี) พ. , กิตติญาณวิสิฐ พ. และ บุญปู่ ส. 2020. การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 3 (ก.ย. 2020), 179–191.