[1]
วิทูรสุนทรกิจ พ., งามประโคน ส. และ บุญปู่ ส. 2020. ศึกษาประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดภาคกลาง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 10, 4 (พ.ย. 2020), 1–14.