[1]
เล่งสวัสดิ์ ว., ราชภัณฑารักษ์ ส., บุบผะศิริ ท. และ ปึงประวัติ เ. 2021. บทบาทของรัฐในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 1 (มี.ค. 2021), 50–63.