[1]
ธีระรัตน์สกุล อ. 2021. แนวทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11, 1 (มี.ค. 2021), 175–186.