[1]
แสงแก้ว ว. 2022. การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 1 (มี.ค. 2022), 186–198.