[1]
เพิ่มพูนศรีศิลป์ ส., วัฒนพานิช ณ. และ ครุฑกะ ช. 2022. รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 234–252.