[1]
ช้างศิริกุลชัย โ., เต็มแก้ว ว. และ นามแสง อ. 2023. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของนักบินไทย และองค์กร ในวิกฤตโรคระบาด. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 1 (มี.ค. 2023), 103–117.