[1]
บรรเทิง ธ. และ ประเสริฐ ห. 2023. การสร้างแบรนด์เมืองผ่านอินสตาแกรม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 3 (ก.ย. 2023), 619–639.