[1]
พรสุขสว่าง พ. , เจริญวิริยะกุล ช. , ศิริวัฒนา ส. และ สุวรรณาภิรมย์ ส. 2023. การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์ . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 3 (ก.ย. 2023), 673–684.