(1)
บุญรุ่ง ว. . . ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร. j dev admin res 2015, 4, 15-23.