(1)
วรรณสอน ร. . ภาวะผู้นำของหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว. j dev admin res 2015, 5, 62-79.